Uprawa kakao w zachodniej Afryce: Ghana

Żeby kakao miało jakość ceremonialnego musi być być organiczne, ziarna muszą być dobrej jakości oraz etycznie pozyskiwane. Niestety nie wszystkie kraje stosują zasady poszanowania pracy i sprawiedliwego wynagradzania swoich pracowników.

W Ghanie i innych krajach zachodniej Afryki istnieją raporty i doniesienia na temat wykorzystywania pracy dzieci i innych praktyk niezgodnych z etycznymi standardami w produkcji kakao. Wiele rodzin ubogich farmerów w Ghanie polega na pracy dzieci na plantacjach kakao jako źródle dodatkowego dochodu dla swojej rodziny. Z reguły są to dzieci pochodzące z rodzin biednych, które zmuszone są pracować zamiast uczęszczać do szkoły.

Chłopiec zbierający ususzone ziarna kakaowca. Źródło foto: Wikipedia

Międzynarodowe organizacje i producenci kakao od lat podejmują wysiłki, aby zakończyć tę praktykę i poprawić warunki pracy na plantacjach. W 2001 roku powstała inicjatywa Harkin-Engel, która ma na celu wyeliminowanie pracy dzieci i innych form wykorzystywania pracy na plantacjach kakao. W ramach tej inicjatywy producenci, importerzy i eksporterzy kakao zobowiązują się do przestrzegania standardów pracy, poprawy warunków życia na plantacjach i ochrony praw dzieci.

W ostatnich latach w Ghanie i innych krajach zachodniej Afryki wprowadzono także programy szkolne i społeczne, które mają na celu zachęcanie rodzin farmerów do wysyłania swoich dzieci do szkoły zamiast na plantacje. Mimo że wiele pracy musi jeszcze zostać wykonane, wiele organizacji i producentów stara się działać w kierunku poprawy sytuacji.