Rapé – święta medycyna z Amazonii

Tabaka jest świętym narzędziem szamańskim i medycyną, której używają plemiona Amazonii od tysięcy lat. Stanowi ona istotną część ich kultury oraz historii.

(Tekst pochodzi ze strony katukina.com i został przetłumaczony i opublikowany za ich zgodą)

Ceremonia rapé przy użyciu tepi (foto: katukina.com).

Rapé to określenie na jeden rodzaj tabaki wytwarzanej przez plemiona w rejonie Acre w Brazylii. Jednak w przeciwieństwie do tabaki, rapé nie wciąga się, nie wącha ani nie wdycha. Zamiast tego wdmuchuje się je w nozdrza przy pomocy specjalnej rurki nazywanej “kuripe” (do samodzielnej aplikacji) lub “tepi” (aplikacja przez drugą osobę). Takie wdmuchnięcie jest bardzo mocne i niezbyt przyjemne.

Skład

Rapé może mieć kolor od szarego do piaskowego. To bardzo drobny i suchy pył. Tradycyjnie sporządza się je z tytoniu (Nicotiana rustica) oraz popiołów drzew poprzez przecieranie ich przez bardzo drobne sito do pyłu o wielkości 125 mikronów. Stosowany w takich mieszankach tytoń nie należy do gatunku Nicotiana tabacum [tytoń szlachetny – przyp.], ale do Nicotiana rustica [tytoń bakun – przyp.]. Pod względem mocy, Nicotiana rustica jest silniejsza i ciemniejsza od Nicotiana tabacum, daje efekt większej uważności i uziemienia.
Popioły, które są drugim ważnym składnikiem rapé, pochodzą z kory różnych świętych i leczniczych drzew. Sposób wytwarzania i zawartość popiołów w różnych mieszankach, a także proporcje składników często pozostają tajemnicą plemion.
Południowoamerykańscy szamani używają tytoniu jako świętej zdrowotnej medycyny i istnieje bardzo ścisły związek między używaniem tytoniu a szamanizmem, który ma niewiele wspólnego z naszym zachodnim stosowaniem tej rośliny. Rdzenne plemiona używają tytoniu podczas ceremonii do przewidywania pogody, w trakcie żniw, połowu ryb, a także w celach duchowych (np. podczas “vision quest” – poszukiwania wizji, transów) oraz w celach leczniczych. Rzadko natomiast do palenia. Używanie tytoniu do celów rytualnych, leczniczych i rekreacyjnych przez rdzenne plemiona w Ameryce Południowej, takie jak Kaxinawa, Nu-nu, Yawanawa i Katukina, jest głęboko zakorzenione w ich kulturze i sięga cywilizacji Majów.

Efekty i sposób użycia

Rdzenne plemiona używają tytoniu lub rapé do różnych celów, np. podczas obrzędów dojrzewania kobiet, rytuałów inicjacyjnych, festiwali picia cashiri, obrzędów

Rapé to higroskopijny proszek
Rapé to higroskopijny proszek

społecznych i ceremonii uzdrawiających. Jednak każde plemię ma swoją rutynę. W typowej ceremonii rapé uczestniczą zazwyczaj dwie osoby. Medycyna jest wdmuchiwana w nozdrza przez rurkę zrobioną z bambusa lub kości. Silne wdmuchnięcie natychmiast skupia umysł, zatrzymuje jego paplaninę i sprawia, że intencja może swobodnie przepływać. Co więcej, pomaga uwolnić emocje, rozpuścić fizyczne i duchowe choroby oraz łagodzić negatywność i dezorientację, a także uziemia umysł. Szamani używają rapee, by udrożnić swoje kanały energetyczne, połączyć się ze swoim Wyższym Ja, a także ze światem i wszechświatem. Ponadto rapé oczyszcza organizm z toksyn, nadmiaru śluzu i bakterii umożliwiając szybszą walkę z przeziębieniem i katarem. Natomiast dzięki zawartości nikotyny stymuluje mózg do produkcji epinefryny, acetylocholiny i dopaminy, co zwiększa koncentrację i intuicję. Istnieje przekonanie, że rapé odwapnia szyszynkę, która produkuje melatoninę oraz jest odpowiedzialna za postrzeganie czasu i metabolizm leków. Zwapnienie szyszynki było kojarzone z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi, jak Alzheimer. Wciąż jednak toczy się dyskusja na temat roli rapé w odwapnieniu szyszynki i póki co nie ma na to naukowych dowodów.

Pochodzenie i historia

Pierwsze wzmianki o tytoniu pochodzą z czasów cywilizacji Inków, którzy używali go do leczenia różnych dolegliwości oraz do “oczyszczenia” głowy. Wykorzystywali do tych celów tylko dzikiego tytoniu oraz jego mielonych korzeni. Już 5 tys. lat temu rdzenni Amerykanie uprawiali tytoń i prawdopodobnie jako pierwsi używali go do palenia, żucia oraz inhalowania. Do dziś Ameryka słynie z produkcji tytoniu. W 2010 roku Brazylia stała się największym światowym eksporterem tytoniu i drugim co do wielkości jego producentem. Brazylijczycy są znani z produkcji najlepszych mieszanek rapé. Wg danych WHO pierwszymi plemionami, które używały tabaki były właśnie te mieszkające w Brazylii. Natomiast do Europy tabaka przywędrowała w 1500 roku. Francuski mnich, Friar Ramón Pané, który podróżował z Krzysztofem Kolumbem w 1493 roku, był pierwszym Europejczykiem, który odkrył, że Indianie używają tabaki. Wprowadził tę tradycję w Hiszpanii i tym samym zapoczątkował zwyczaj używania tytoniu w Europie.

Produkcja rapé

Mieszanka rapé, oprócz tytoniu, zawiera popioły drzew, aromatyczne rośliny lecznicze lub ich popioły. Tytoń tnie się najpierw na małe kawałki, a potem suszy na małym ogniu. Potem popioły i tytoń rozciera się w wielkim moździerzu na proszek. Po wielu dniach żmudnego i ceremonialnego ścierania, proszek przesiewa się przez materiał o drobnym splocie, aż do uzyskania pyłu. Uzyskaną mieszankę przechowuje się w butelkach lub zamykanych tubach lub rzeźbionych butlach zrobionych z kości. Ma to na celu zachowanie świeżości.

Właściwości lecznicze

Rdzenni Amerykanie używają tytoniu do leczenia różnych dolegliwości, owrzodzeń, ran oraz do ochrony przed owadami, a także jako środka przeciwbólowego oraz niwelującego zmęczenie, ból, głód i pragnienie. Podczas aplikacji rapé wchodzi głęboko w nozdrza, usuwając w ten sposób resztki śluzu i wywierając silne działanie przeciwbakteryjne. Jeśli w organizmie jest dużo toksyn, to efektem mogą być oczyszczające wymioty. Istnieją nawet specjalne mieszanki stworzone w celu zapobiegania grypie i innym chorobom. Ponadto tytoń zawarty w większości mieszanek rapé może wzmacniać efekt leczniczy innych roślin, takich jak ayahuasca. Tytoń może być nawet halucynogenem, ponieważ zawiera dwa alkaloidy: harman i norharman, które są blisko spokrewnione z harminą i harmaliną. Te dwie beta-karboliny hamują oksydazę monoaminową, czego efektem jest działanie przeciwdepresyjne i stymulujące.
Rapé zawiera nikotynę, toteż stosowanie go powoduje zwiększenie przepływu krwi w mózgu oraz stymulację neuroprzekaźników takich jak epinefryna, acetylocholina i dopamina. Tym samym zwiększa koncentrację, obecność i intuicję, polepsza kontakt z ciałem, otwiera na holistyczne myślenie i zrozumienie. Jak wspomniano wcześniej, rapé zostały przypisane właściwości odwapniające szyszynkę, która jest odpowiedzialna za postrzeganie okołodobowe oraz fukcję systemu odpornościowego. Badania naukowe tego nie potwierdziły. Interesujące jest jednak to, że choroby zwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, oraz ekspozycja na fluor lub rtęć mogą prowadzić do zwapnienia szyszynki. Stopień zwapnienia szyszynki można łatwo sprawdzić za pomocą rezonansu magnetycznego, który pokazuje poziom fosforanu wapnia w gruczole. Ponadto naturalne starzenie się organizmu powoduje stopniowe zwapnienie szyszynki i zmniejszenie produkcji melatoniny, podczas gdy u dzieci rzadko występują te zjawiska. Zwapnienie szyszynki mogą powodować też nadmiar cukru oraz woda pitna, w której można znaleźć hormony i resztki pestycydów, a także dodatki do żywności. Wykazano również, że zwapnienie szyszynki wiąże się ze zmniejszonym poziomem melatoniny i wysokim ryzykiem udaru niedokrwiennego, krwotoku śródmózgowego (krwawienia) i raka piersi. Ryzyko udaru było wyższe, gdy pacjenci cierpieli również na zbyt wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę i posiadali wysoki poziom cholesterolu/trójglicerydów (Kitkhuandee i in. 2014). U chorych na Parkinsowna występuje również niski poziom melatoniny (Polimeni 2014). Hormon ten zapobiega wystąpieniu uszkodzeń oksydacyjnych, w wyniku których następuje destrukcja neuronów dopaminergicznych (Antolín i in. 2002). Z tego względu melatonina staje się możliwym środkiem zapobiegawczym w chorobie Parkinsona i innych chorobach, w których dochodzi do uszkodzenia tkanek za pośrednictwem rodników tlenowych. Podsumowując, melatonina zwiększa plastyczność mózgu, wspomaga układ odpornościowy, przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu w układzie nerwowym oraz jest kluczowym hormonem w okołodobowej percepcji i innych funkcjach biologicznych. Dlatego też narzędzia, takie jak tabaka lub rapé, które potencjalnie poprawiają funkcję szyszynki, przeciwdziałając jej zwapnieniu i zwiększając produkcję melatoniny, cieszą się dużym zainteresowaniem.

Aplikacja: ceremonia pomiędzy podającym a otrzymującym

Kuripe do samodzielnej aplikacji. Tu wykonane z bambusa.

Tradycyjnie rapé podaje się przy pomocy dwóch różnych rurek zrobionych z bambusa lub kości. Pierwszy rodzaj rurki [“tepi” – przyp.] wymaga obecności drugiej osoby, która mocno wdmuchuje rapé w każde nozdrze osoby przyjmującej. Drugi rodzaj rurki nazywa się “kuripe” i służy do samodzielnej aplikacji. Ma ona kształt litery “V”, dzięki czemu jeden koniec rurki można przyłożyć do ust, a drugi do nozdrza.

Podawanie rapé przy pomocy tepi stwarza intymne połączenie pomiędzy podającym a otrzymującym. Obie osoby łączą się ze sobą poprzez usta, nos i oddech oraz otwierają się na wniknięcie energii i intencji drugiej osoby, tym samym dając przyzwolenie, by zadziało się uzdrowienie. Dobrze, gdy osoba wdmuchująca jest doświadczonym członkiem plemienia, ponieważ wysyła ona intencję i energię osobie, która przyjmuje rapé, a to wymaga czystego umysłu i silnej koncentracji. Dlatego istotna jest nie siła wydmuchu, ale zdolność dzielenia się samym sobą, czyli wzmacniania swoją energią odbiorcy. Ceremonie rapé odgrywają ogromną rolę w tradycji szamańskiej, ponieważ oddech jest w niej postrzegany jako energia uzdrawiająca (nazywana również „Sopladą” – co oznacza “wdmuchiwanie uzdrawiającej energii”) (Fotiou 2012; Jauregui i in. 2011 ).

Tepi z kości.

Jeśli nie jesteś doświadczonym użytkownikiem rapé, to łatwiej będzie, gdy ktoś doświadczony poda ci tę medycynę przy pomocy tepi. Po wdmuchnięciu do pierwszej dziurki od nosa szybko powinno nastąpić drugie podanie do drugiego nozdrza. To może być duże wyzwanie dla niedoświadczonej osoby, ponieważ pierwsze podanie bywa przytłaczające. Podobnie, jeśli używasz kuripe, ważne jest, by po aplikacji rapé w pierwsze nozdrze szybko wdmuchnąć sobie w drugie, by zharmonizować energię w obu dziurkach i w półkulach mózgowych.
Istnieje wiele metod wdmuchiwania rapé w zależności od intencji. Zazwyczaj po głębokim wdechu następuje długi wydech, który zwiększa swoją moc pod koniec oddechu. Wraz ze zwiększeniem mocy wydechu rapé zostaje wdmuchnięte głębiej, dzięki czemu oczyszcza skuteczniej. Podający musi wziąć głęboki wdech, by dmuchnięcie było mocne , wychodzące aż z brzucha i z dobrymi intencjami.

Dawka

Ważne jest, by podać rapé w obie dziurki nosa, dlatego zaleca się zacząć od dawki, która nie jest większa od ziarnka grochu. Jednak każdy ma inną tolerancję, dlatego może preferować mniejszą lub większą dawkę. Najlepiej zacząć od porcji wielkości grochu, a potem poeksperymentować samodzielnie, by znaleźć najbardziej odpowiednią dawkę dla siebie.
Samodzielna aplikacja jest prosta. Wystarczy nabrać połowę porcji (wielkości połówki ziarna grochu) do końcówki aplikatora, którą umieszczasz w nozdrzu. Natomiast drugi koniec przykładasz do ust i następnie wydmuchujesz zawartość. Możesz popróbować z krótszym wydechem oraz dłuższym, ale delikatniejszym. Oczywiście aplikujesz w obie dziurki.
Przed użyciem rapé dobrze jest skoncentrować się oraz mieć pewność, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Możesz używać rapé jako narzędzia do transformacji intencji oraz przerywania emocjonalnego i mentalnego zgiełku, jakie są w tobie w danym momencie. W początkowej fazie doznania są bardzo silne i trwają do kilku minut, jednak efekt samego doświadczenia pozostaje na długo.

Set&setting

Rdzenne plemiona uważają każdą roślinę leczniczą za świętą. Używają ich w modlitwach i intencjach. Dlatego zaleca się, by traktować rapé jako świętą medycynę, która uczy i uzdrawia. Kadzidło, kryształy, kamienie chumpi, muzyka plemienna oraz natura stwarzają idealną przestrzeń do medytacyjnego i intencjonalnego użycia rapé. Zanim przyjmiesz rapé usiądź w ciszy, skoncentruj umysł i przygotuj intencję. Może ona skupiać się na wglądach, uzdrowieniu fizycznym, energetycznym lub czymkolwiek innym, czego potrzebujesz w twoim życiu. Kiedy już odnajdziesz intencję poproś Wszechświat lub Ducha Wszechświata, by pomógł ci przejść przez ten proces. Medycynę przyjmuje się najpierw do lewej dziurki, która symbolizuje śmierć, a następnie do prawej symbolizującej narodziny. Po aplikacji najlepiej zamknąć oczy i oddychać powoli przez usta, by pozostać uziemionym i skoncentrowanym. Staraj się wtedy nie mówić, tylko skupić na energii i myślach, które pobudziła medycyna. Nie popadaj w cierpienie i dramatyzowanie. Zamiast tego odkryj jak łatwo jest nakierować to doświadczenie do serca. Zauważ moc wojownika, która cię prowadzi i równoważy energię w tobie.

Chwilę później

Z nosa i gardła może zacząć lecieć śluz i flegma. Istotne jest, by pozwolić im wyciekać swobodnie, ponieważ razem z nimi zostają usunięte fizyczne i eteryczne odpady. Nie pozbywaj się ich na siłę ani nie połykaj, po prostu delikatnie oddychaj przez usta. Zauważysz wydostający się obłok z pyłu. Staraj się nie wdychać go do płuc. Po chwili oddychania zacznie kapać ci z nosa. Dobrze jest oczyścić nos w ten sposób, że jedną dziurkę zatykasz palcem, a przed drugą mocno wydmuchujesz powietrze. Kiedy zrobisz tak z drugą dziurką (często trzeba zrobić to kilka razy) natychmiast poczujesz w nozdrzach napływające świeże powietrze. Po chwili resztki śluzu znów mogą zacząć napływać do gardła. Ważne jest, by go wypluwać. lub odkasływać. Najlepiej, gdy proces oczyszczania odbywa się na zewnątrz, ponieważ wtedy możesz wypluć flegmę na ziemię. Dzięki temu wszelka negatywność, która była w twoim ciele, wraca do Matki Ziemi. Jeśli po przyjęciu rapé i ewentualnym przeczyszczeniu nadal masz zawroty głowy i źle się czujesz, wtedy zaleca się wypicie wody, herbaty bezkofeinowej lub soku owocowego i pozostawanie z zamkniętymi oczami w pozycji leżącej lub siedzącej. Woda nawilży twoje ciało i pomoże usunąć wszystkie toksyny, a naturalne cukry występujące w sokach pomogą ci się uziemić.

Środki ostrożności

Rapé jest świętą medycyną, która powinna być używana z szacunkiem i dobrymi intencjami. Absolutnie nie wolno jej łączyć z alkoholem. Pamiętaj, by nie połykać rapé. Wypluj resztki i ostrożnie wydmuchaj nos. Ze względu na zawartość tytoniu w większości rapé, częste stosowanie może prowadzić do uzależnienia i powodować choroby serca, udar, miażdżycę oraz inne choroby układu krążenia. Z tego względu nie należy stosować rapé podczas ciąży.

Źródło: https://katukina.com/

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny mający na celu poznanie kulturę plemion Amazonii i nie stanowi wskazania do leczenia jakichkolwiek dolegliwości.

Zamówienia z www.okakao.pl i rapee.pl mogą być łączone. Za przesyłkę zapłacisz tylko raz.